Epigrafe berria. Alkohol gitxidun garagardoentzako.

2015.eko urtarriletik, epigrafe berria dugu, alkohol gitxirekin egiten dogun garagardoentzako. Garagardo mota hauentzako orainarte 7,48 € ordaindu behar genuen hektolitroko, orain alkoholean %2,8’ra allegaten ez bada: 2,75 € ordaindu beharko dougu ekoizten dugun Hl’ko.

Testuaren nondik norakoa:

Epígrafe 1.a).
Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior a 1,2 por 100 vol.: 0 euros por hectolitro.
Epígrafe 1.b).
Productos con un grado alcohólico adquirido superior a 1,2 por ciento vol. y no superior a 2,8 por 100 vol.: 2,75 euros por hectolitro.
Epígrafe 2.
Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 2,8 por 100 vol. y con un grado Plato inferior a 11: 7,48 euros por hectolitro.
Epígrafe 3.
Productos con un grado Plato no inferior a 11 y no superior a 15: 9,96 euros por hectolitro.
Epígrafe 4.
Productos con un grado Plato superior a 15 y no superior a 19: 13,56 euros por hectolitro.
Epígrafe 5.
Productos con un grado Plato superior a 19: 0,91 euros por hectolitro y por grado Plato.

Zerga bereziek ba dute bestelako berezitasun bat ere; hauei BEZa gehitu behar zaiela. Hau da, gure bezeroei produktuaren kostua eta zerga hau kobratu beharra diogu, baina baita guztiaren BEZa bere.

legedia: BOE.

Deja un comentario